Les relacions amb les autoritats i la policia i la repressió

La repressió franquista contra la seva actuació i la dels jutges demòcrates

La persecució a la seva tasca com a jutge

La relació amb la policia

La brigada Político-social a Manresa

 Les relacions institucionals amb les autoritats de Manresa

Els sopars protocol·laris amb les autoritats franquistes de Manresa