L’entrada i establiment a Manresa

El primer destí com a jutge: Manresa

L’arribada a Manresa

Les relacions personals que mantingué a Manresa

 Relació amb la llengua catalana