Crèdits

Autors: Oriol Luján i Joaquim Aloy

Maquetació del web: Jordi Griera i Arnau Aloy

Càmera i edició: Georgina Farrando

Agraïments: Antonio Doñate Martín

María Pilar Royo Magallón

 

L’entrevista al Sr. Antonio Doñate Martín va tenir lloc a casa seva el dia 13 de juny de 2017.

 

Manresa, Juliol de 2018